Máy chủ server HP Proliant MicroServer G7 N54L (704941-371)

Mã hàng: 704941-371 Cập nhật: 08:50 Ngày 02/09/2016

 

Processor: AMD Turion™ II Model Neo N54L (2.2GHz)Number of processors: 1Processor core available: 2Chipset: AMD RS785E/SB820MMemory, standard: 2GB (1x2GB) UDIMMMemory slots: 2 DIMM slotsMemory type: 2R x8 PC3-10600E-9Included hard drives: 1 x LFF SATA; 250GB non-hot plug driveOptical drive type: None ship standard

10.099.000 đ
Giá thị trường: 12.099.000 đ
Tiết kiệm : 2.000.000 đ
Giá chưa có VAT
Bạn gọi điện hoặc Email cho chúng tôi: lienhe@web300k.net
0985 387 726 - Mobile: 0985 387 726
Bạn có nhiều phiên bản của các tập tin nổi xung quanh các công ty và duy trì kiểm soát các phiên bản tài liệu đang trở thành một thách thức - không có lưu trữ dữ liệu trung tâm. Bạn cần phải cải thiện quá trình giao tiếp và làm việc với các nhân viên hoặc khách hàng. Bạn muốn chắc chắn rằng bạn có thể làm cho hầu hết các máy tính hiện tại của bạn và thiết bị văn phòng. HP ProLiant Microserver là một máy chủ mục đích chung mà có thể cung cấp một nền tảng để tổ chức và bảo vệ thông tin doanh nghiệp của bạn, cho phép giao tiếp hiệu quả với khách hàng và làm cho hầu hết các thiết bị văn phòng hiện có và các nguồn lực. Các HP Microserver là một máy chủ khởi động có hiệu quả chi phí cho các doanh nghiệp có dưới 10 khách hàng và nó có thể đưa doanh nghiệp của bạn để cấp độ tiếp theo năng suất và hiệu quả.