Tốp sản phẩm bán chạy nhất

 • Máy chủ IBM System x3100 M5 5457-B3A

  Máy chủ IBM System x3100 M5 5457-B3A

  17.923.000 đ

  21.450.000 đ

  GIẢM
  3.527.000 đ

 • Máy chủ IBM System X3630 M4 (7158-F5A)

  Máy chủ IBM System X3630 M4 (7158-F5A)

  66.884.000 đ

  67.573.000 đ

  GIẢM
  689.000 đ

 • Máy chủ IBM System X3630 M4 (7158-G3A)

  Máy chủ IBM System X3630 M4 (7158-G3A)

  75.758.000 đ

  78.758.000 đ

  GIẢM
  3.000.000 đ